Kimdir?

Hasan Sabbah Kimdir?

Hasan Sabbah Kimdir? Hasan Sabbah Kimdir?, tarihe Haşhaşiler tarikatının kurucusu olarak geçmiştir. İslamiyet’in İsmaililik mezhebi inancına bağlı olarak kurduğu tarikat ile Orta Çağ‘ın en kuvvetli ve [...]